Wat is prognos?

PROGNOS is een computer-analyse systeem ter herstel en behoud van een goede gezondheid. Het is afkomstig uit de ruimtevaartgeneeskunde. Het is een veilige en pijnloze methode om klachten te verhelpen en te voorkomen en kan ook op baby’s toegepast worden. Deze behandelwijze is een holistisch systeem gebaseerd op kennis van reguliere geneeskunde, acupunctuur, homeopathie, orthomoleculaire geneeskunde, ayurveda en vele andere natuurlijke geneeswijzen.

Op dit moment wordt er in 55 landen met PROGNOS gewerkt. Met behulp van PROGNOS stelt de behandelaar vast welke verstoringen in het lichaam aanwezig zijn en door welke oorzaken deze verstoringen zijn ontstaan. Vervolgens wordt de oorzaak van de klachten behandeld en niet de symptomen, waardoor klachten definitief kunnen verdwijnen. Het uiteindelijke doel is evenwichtsherstel van lichaam en geest. In principe kunnen alle klachten met PROGNOS behandeld worden. Veel behandelde klachten zijn chronische vermoeidheid, spier- en gewrichtsklachten, allergieƫn, migraine, hoofdpijn, darmstoringen, huidklachten, hormoonstoringen, emotionele storingen zoals angsten en depressies, ADHD, multiple sclerose en reumatische klachten.

Prognos

Behandeling met PROGNOS kan de volgende doelen hebben:

Klachten verhelpen en weer gezond worden.
Met behulp van PROGNOS worden oorzaken van klachten opgespoord en vervolgens behandeld. De klachten zijn vaak veroorzaakt door schimmels, virussen, bacteriĆ«n, en parasieten. Ook schadelijke stoffen van buitenaf kunnen klachten tot gevolg hebben, bijvoorbeeld insekticiden, kleur- en verfstoffen, medicijnresten en zware metalen. Andere veroorzakers van klachten zijn bijvoorbeeld niet verwerkte emoties, straling van elektrische apparaten, littekens, gebitstoring en tekorten van vitamines en mineralen. Niet te onderschatten oorzaken, die bij andere behandelwijzen vaak niet ontdekt en behandeld worden, zijn miasmes, hersenkernen, chakra’s en matrixstoring. Vaak ligt de oorzaak ver in het verleden en zijn patiĆ«nten afhankelijk van medicijnen die meestal slechts de symptomen bestrijden. PROGNOS herstelt het evenwicht zodat de klachten verdwijnen en medicijnen soms niet meer nodig zijn.

Gebruik in de praktijk

Gunstig beĆÆnvloeden van chronische ziekten.
Chronische ziekten zoals ernstige suikerziekte en reuma zijn over het algemeen niet te genezen met PROGNOS. De behandeling kan echter wel een goede invloed hebben en de ziekte beter beheersbaar maken. Hierdoor hebben de patiƫnten minder klachten en voelen zich aanzienlijk fitter.

Voorkomen van klachten.
Lang voordat er klachten optreden zijn de energieĆ«n in de meridianen al meetbaar verstoord. PROGNOS kan deze energetische verstoringen vaststellen. Op deze manier kan de behandelaar vroegtijdig preventieve maatregelen adviseren en kunnen ziekten worden voorkomen. Preventie is nuttig voor iedereen die gezond wil zijn. PROGNOS wordt niet alleen gebruikt in praktijken en klinieken voor diagnose en therapie, maar is ook nuttig voor het optimaliseren van sportprestaties, het terugdringen van het ziekteverzuim in het bedrijfsleven en ter ondersteuning van anti-aging en life-extension programma’s in kuuroorden en health centra.

Diagnose: op zoek naar oorzaken

De behandelaar zal in het eerste gesprek de voornaamste klachten inventariseren en vragen stellen over het gebruik van medicijnen en andere middelen. Er wordt ook informatie verkregen door bijvoorbeeld naar de tong, het gezicht en de nagels te kijken. Vervolgens meet hij met het PROGNOS computer-analyse systeem de energietoestand van de 24 hoofdmeridianen, zoals die in de acupunctuur bekend zijn. Aan de hand van de meetresultaten die op het beeldscherm verschijnen in duidelijke grafieken en overzichten kan de behandelaar bepalen welke meridianen een energetische verstoring hebben, door welke oorzaak deze verstoring opgetreden is en waarmee dit te verhelpen is. Bovendien kan er bepaald worden welke oorzaak als eerste behandeld moet worden voor een snel en blijvend resultaat.

Om de meting te kunnen uitvoeren, maakt de behandelaar een meetkring tussen de patiƫnt en het PROGNOS-systeem. De patiƫnt krijgt hiervoor een
bandje om de pols en de behandelaar meet op 24 punten aan het begin en einde van de meridianen aan de handen en de voeten. Tijdens de meting krijgt de patiƫnt een koptelefoon op waar gedigitaliseerde signalen uitkomen met behulp waarvan de behandelaar de aanwezige oorzaken kan bepalen. Deze signalen zijn innovatieve, uniek aan het PROGNOS-systeem gekoppelde, Diagnose-Frequentie-Spectra die met grote nauwkeurigheid de aanwezige en te behandelen oorzaken aantonen.

De 15 te meten oorzaakcategorieƫn zijn:
1. Schimmels 6.Geopathie/Elektrosmog 11. Miasmes
2. Virussen 7. Littekenstoring 12. Chakra’s
3. Bacteriƫn 8. Gebit 13. Hormonen
4. Parasieten 9. Psyche/Emoties 14. Vitaminen, /Mineralen, .Aminozuren.
5.Toxische belasting 10. Hersenkernen 15. Matrix

De behandelaar zal zo nodig nog een aantal gerichte vragen stellen ter aanvulling van de meting. Vervolgens krijgt de patiƫnt informatie over de verstoringen die tot bepaalde klachten geleid hebben. Tijdens het eerste bezoek zullen alle functies en oorzaken worden gemeten om een complete diagnose te kunnen stellen. Bij vervolgbehandelingen meet de behandelaar die functies die voor het vervolg van de behandeling van belang zijn.

Therapie: herstel van natuurlijk evenwicht

Als de oorzaak van de klachten bekend is, kan gewerkt worden aan het opheffen van de verstoringen. Hiervoor activeert de therapeut het natuurlijk mechanisme in het lichaam dat die verstoringen kan opheffen en dus de klachten kan wegnemen. Voorbeelden hiervan zijn dromen om niet verwerkte emoties te integreren en koorts om virussen te elimineren. Om genezing te bewerkstelligen gebruikt de behandelaar de uniek aan het PROGNOS-systeem gekoppelde innovatieve Therapie-Frequentie-Spectra. Deze bestaan uit effectieve combinaties van kruiden, planten, vitaminen en mineralen en de zogenoemde Vitaal-Frequenties.

Vitaal-Frequenties zijn genezende signalen die in de vorm van druppels onder de tong toegediend worden. De patiƫnt ontvangt aan het eind van de behandeling van de behandelaar een flesje van 30 ml met vloeistof, die deze Vitaal-Frequenties bevat. Deze druppels worden dagelijks, gedurende vier tot zes weken, ingenomen om de genezing te bewerkstelligen. Alle gebruikte middelen zijn volledig natuurlijk en zijn in duizenden jaren uiterst effectief gebleken. Door het middel dat tot herstel moet leiden in de meetkring te brengen, kan de behandelaar vooraf al nagaan wat het effect is op de verstoringen en of de patiƫnt het middel kan verdragen. Er worden dus alleen middelen meegegeven die daadwerkelijk een corrigerend effect hebben. Daarnaast geeft de behandelaar ook andere adviezen die het herstel ten goede komen, bijvoorbeeld voedingsadviezen.

Klachten kunnen veel verschillende oorzaken hebben. Met PROGNOS kan de oorzaak worden opgespoord en behandeld. Hieronder staan enkele voorbeelden van veel voorkomende klachten en hun mogelijke oorzaken.
Hypothalamusstoring ten gevolge van hevige emoties of een mechanische schok (bijvoorbeeld aanrijding) kan leiden tot slapeloosheid, slechte concentratie, wisselende stemmingen, vermoeidheid, depressie en verzwakte afweer.
ā€¢ Bij ME of chronisch vermoeidheidssyndroom is er veelal sprake van een sluimerende virusactiviteit met name van de lever- de nier- en de miltmeridiaan in combinatie met onverwerkte emoties ontstaan in een drukke periode met overacticviteit.
ā€¢ Bij ADHD is er sprake van een voedselovergevoeligheid, specifieke tekorten, zoals vetzuren en aminozuren en een elektrosmog of geopathie belasting met invloed op de hersenen.
ā€¢ Een allergie is een storing van het immuunsysteem onstaan door Ć©Ć©n of meerdere van de 15 oorzaakcategorieĆ«n die met het PROGNOS-systeem vast te stellen en op te heffen zijn.
ā€¢ Constitutioneel eczeem gaat meestal gepaard met een niermeridiaanstoring, waarbij er sprake is van een toxische belasting, bijvoorbeeld door inentingen, medicatie, tandmaterialen, narcosemiddelen of verfstoffen in combinatie met niet geĆÆntegreerde emoties.
ā€¢ Bij fibromyalgie is er sprake van een spiermetabolisme storing door een combinatie van een sluimerende virusactiviteit, onverwerkte emoties met hypofysestoring en een levermeridiaan storing die door allerlei oorzaken, meetbaar met PROGNOS, ontstaan kan zijn.
ā€¢ Multiple Sclerose gaat veelal gepaard met een zware metaalbelasting, een virusbelasting en een ernstige geopatische/elektrosmog belasting.
ā€¢ Bij spastische dikkedarm klachten vinden we vaak een onverwerkte emotie in combinatie met een pathogene schimmel-, virus-, bacterie- en /of parasietactiviteit.
ā€¢ ReumatoĆÆde arthritis wordt sterk geactiveerd door gebitsklachten, zoals wortelkanaalklachten, een dikkedarm- en levermeridiaanstoring en een pathogene bacterieactiviteit in de darmen.

Als een ziekte erfelijk aanwezig is kan deze erfelijke zwakte geactiveerd worden door elk van de 15 oorzaakcategoriƫn. Door de aanwezige oorzaken te elimineren kan de erfelijk aanwezige ziekte voorkomen of afgeremd worden. Afhankelijk van het stadium waarin de ziekte zich bevindt, leidt dit tot een bepaalde mate van verbetering of genezing

Voedsel Intolerantie

In het PROGNOS systeem hebben we een module, t.w. de PRO NUTRI module, een
ontwikkeling van de Spaanse internist professor dr. Losano.

27 jaar onderzoek en praktijkervaring hebben geleid tot dit wel zeer unieke en effectieve voedselintolerantieprogramma.

De PRO NUTRI test geeft van 33 groepen ā€“ 450 voedingsmiddelen aan welke goed verdragen worden en welke niet. Het programma leidt tot gewichtsafname, vermindering van allergieĆ«n, het opheffen van voedselintoleranties, geeft meer energie en kan vele vage klachten oplossen.

PRO NUTRI geeft tevens informatie over de hoeveelheid calorieƫn, cholesterol, natrium en kalium per voedingsmiddel.
M E T E N IS W E T E N
Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten is overgewicht het gevolg van een verstoorde hormoonbelans.

Wanneer u voor een algehele Vital-scan door middel van Prognos heeft gekozen hebben we al geconstateerd
welke meridianen verstoord zijn en waardoor de storing is ontstaan. Ook een hormonale disbalans komt in beeld.

Hormonen spelen een rol in uw gezondheid en gewicht. Door een verkeerde leefstijl verstoren de hormonen.
Voor een goede gezondheid moet u rekening houden met stress, slaap, lichaamsbeweging en goede voeding.
Regelmatig komt het voor dat ondanks een goede leefstijl men toch nog moeite heeft om af te slanken.

Dan valt de keus op de voedselintolerantietest PRO NUTRI.
* Veel klachten hebben te maken met voedselintolerantie
* Het uitvoeren van de PRO NUTRI test leidt tot verbetering van de energiehuishouding, gewichtsvermindering en
verbetering van de algehele gezondheid.

Voor allergische reacties en huidproblemen is een test met PRO NUTRI even waardevol als voor het bovenstaande.

Gebitsmodule

De Gebitsmodule wordt met name gebruikt wanneer we een gebitsklacht willen ” uitdiepen”.
(In Duitsland zijn er veel tandartspraktijken/klinieken die met deze Gebitsmodule werken)

Met deze module kunnen we een gebitsproblematiek tot in het kleinste detail uitzoeken.
Er kan exact worden bepaald welk gebitselement stoort en waardoor.
Zo kan er worden vastgesteld of er bijvoorbeeld sprake is van pulpitis, gingivitis of problemen met de
gingival of de tandfollikel.

Ook storingen in wortelkanalen en verstandskiezen of door zware metalen komen vaak voor en
kunnen met deze module onomstotelijk worden aangetoond.

Ook bij de gebitsmodule stellen we vast welke therapiemiddelen de oorzaken effectief bestrijden.
Vitaal frequentie druppels kunnen we in de praktijk zelf maken in flesjes met speciale bioresonantie
vloeistof, die de trillingsfrequentie van de te gebruiken therapiefrequentie in het geheugen opneemt.

Preventie gezondheid

Naast detoxen, lichaamsbeweging, ontspanning, goede voeding is het ook belangrijk regelmatig een preventief lichamelijk onderzoek te laten doen
Door vroegtijdige signalering van verstoringen kunnen tijdig passende preventieve maatregelen genomen worden.

Ik richt me op het versterken en weer in evenwicht brengen van de persoon die een ziekte heeft, in plaats van de ziekteverwekker, of het pathologisch proces, direct te bestrijden.
Ik ben dus gericht op het versterken van de eigen defensie door het stimuleren van het inherent zelf genezend vermogen van het lichaam

Meer aandacht geven aan preventie kan het ziekteverzuim terugdringen.

Tevens kan dit alles kostenbesparend werken in de gezondheidszorg.

Hillie van Akker houdt zich bezig met o.a. PREVENTIE.

Door middel van een computergestuurd analysesysteem, t.w. PROGNOSĀ® bieden wij de mogelijkheid aan om zowel curatief als preventief een bijdrage te leveren aan iemands gezondheid.
De informatie uit een onderzoek met PROGNOSĀ® kan waardevol zijn.
In de energiestroom van de meridianen worden verstoringen geconstateerd voordat de symptomen er zijn.

De metingen met PROGNOSĀ® worden gedaan op de handen en de voeten en niet met naalden.

PROGNOSĀ® is een combinatie van hightech computer technologie, praktijkervaring, Oosterse wijsheid en Westerse logica en is in eerste instantie ontwikkeld t.b.v. de ruimtevaartgeneeskunde door artsen en wetenschappers. Inmiddels is het PROGNOS systeem wereldwijd ingevoerd in vele praktijken, diverse klinieken en universiteiten.
Veel medici werken er mee met uitstekende resultaten.

Op elke gewenste locatie kan gewerkt worden met PROGNOSĀ®

Voor vragen over PROGNOSĀ® of wanneer u een afspraak wilt maken ben ik te bereiken op telefoonnummer: 06 ā€“ 30911952

Faciliteiten
Wij bieden de volgende faciliteiten voor bedrijven aan:

* PROGNOSĀ® Vital-Scan
* airnergytherapie
* klassieke massage
* segmentale massage
* voetzonemassage
* voetverzorging
* zelfzorgmiddelen

Tarieven

Prognos
Een totaal behandelplan bestaat uit 4 stappen:
1. De oorzaken van de fysieke klachten opheffen en de lichaamsfuncties herstellen.
2. Energiestromingen die verstoord zijn in balans brengen.
3. Niet geĆÆntegreerde onverwerkte emoties verwerken/integreren.
4. De patiƫnt coachen naar de gewenste situatie in het leven.

Het eerste consult duurt ongeveer 1,5 uur tot 2 uur.Tijdens het eerste bezoek stellen wij een complete diagnose en wordt de optimale therapie bepaald en uitgevoerd. Vervolgbehandelingen duren ongeveer 1 uur en vinden meestal om de vier tot zes weken plaats. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klachten.

Doordat de meridianen alles omvattend zijn en informatie geven over fysieke en emotionele storingen kan PROGNOS als uitgangspunt dienen voor elke therapie. Door de meetresultaten kunnen we veel beter richting geven aan de therapie en na verloop van tijd het resultaat toetsen. In veel gevallen geldt dat de anamnese de beste diagnose is. Een anamnese is de voorgeschiedenis van een patiƫnt wat hij/zij over zijn ziekte kan vertellen. Deze wordt duidelijk doordat de behandelaar aan de patiƫnt gericht vragen stelt. Als we een PROGNOS meting combineren met een goede anamnese en eventueel andere in de praktijk toegepaste methodes zal er snel een effectieve totaal therapie ingezet kunnen worden.

Tarieven

volledig natuurgeneeskundig consult ā‚¬ 70,- Ā p/u
natuurgeneeskundig consult per 30 minuten ā‚¬ 35,- Ā 30 min.
volledig natuurgeneeskundig consult+voedselintolerantie test Pro Nutri ā‚¬ 200,- Ā max 3u
epigenetische haaranalyse test ā‚¬ 150,-
volledig natuurgeneeskundig consult+epigenetische haaranalyse test ā‚¬ 210,-