Wat is massage?

Een massage dient vooral om spierstijfheid of krampen te verlichten of weg te nemen, de bloedsomloop te verbeteren, de spieren helpen te ontspannen.
Massage zou ons bewust maken van hoe en waar stress zich in ons lichaam openbaart in de vorm van spanning. Teveel stress leidt tot een permanente spanning in de spieren. Spanning of gespannenheid belemmert de doorstroming van energie en doorbloeding.
Veel gezondheidsproblemen vinden hun oorsprong in stress.
Stress verstoort de balans tussen onze lichaamsfuncties.
Massagetherapie beperkt zich niet tot de lichaamsdelen waarin iemand klachten heeft, maar betrekt het gehele lichaam bij de therapie.
Massage heeft invloed op het zenuwstelsel, de circulatie en de stofwisseling.

Tarieven (per 45 min)

– Klassieke massage  € 40,-
– Segmentale massage € 40,-
– Voetreflexologie € 40,-

Soorten massages

Klassieke massage

Massage is waarschijnlijk de oudste geneeskundige behandeling die we kennen. Hippocrates, de Griekse vader van de geneeskunde schreef omstreeks 400 vóór C. al dat een stevige massage toniserend (versterkend) werkt en een zachte massage sederend (kalmerend) is.
Veel namen voor de gebruikelijke massagetechnieken zijn aan het Frans ontleend: effleureren, pétriseren, frictioneren, vibreren en tapoteren. Deze vijf handgrepen worden in de hele geschiedenis van de massage beschreven. Vandaar dat de massagevorm waarbij deze vijf handgrepen worden toegepast, KLASSIEKE MASSAGE wordt genoemd.

TOEPASSINGSGEBIED
Problemen waarbij klassieke massage kan worden toegepast zijn o.a.:
• Pijn
• Stress
• Spanning
• Te hoge spiertonus
• Lokale storingen in de weefselspanning
• Storingen in de lichaamsbeleving
Massage is uitstekend voor herstel en PREVENTIEF tegen klachten.

Tot op heden is niet exact vastgesteld hoe massage werkt. Dat het werkt blijkt uit de praktijk. Bovendien blijkt dat het verschil uitmaakt hoe een massage wordt uitgevoerd. Er wordt daarom onderscheid gemaakt op basis van het effect van de massage. We kennen een rustgevende of sederende massage en een stimulerende of toniserende massage.

TECHNIEK
Een goede massage is afgestemd op het te bereiken effect. Wanneer een massage wordt gegeven als voorbereiding op een te leveren prestatie dan pas ik een toniserende (stimulerende) toe. Bij voorkeur niet langer dan 10 minuten. De behandeling wordt uitgevoerd op de meest betrokken spieren en spiergroepen.
Het komt voor dat een sporter zo gespannen is dat dit op zich een belemmering vormt om een goede prestatie te leveren. In dat geval is het wenselijk in een ander gebied dan hiervoor bedoeld een enigszins ontspannende aanvullende massage te geven. Bijvoorbeeld: bij een te gespannen schaatser het nek- en schoudergebied vóór de te leveren prestatie sederend (rustgevend) te behandelen.
De volgende verschijnselen kunnen zich voordoen.
a. De peristaltiek van de darmen neemt toe (borrelen)
b. De hartfrequentie daalt
c. De pupillen en oogspleten vernauwen
d. De lichaamstemperatuur daalt
e. Het ademvolume neemt af
f.  De speekselhoeveelheid neemt toe
g. De doorbloeding van de huid en slijmvliezen neemt toe waardoor de neus vaak verstopt raakt
h. Er ontstaat vaak aandrang om te plassen.

ONTSPANNINGSMASSAGE

Bij ontspanningsmassage komt in de hersenen ENDORFINE vrij. Dat is hetzelfde hormoon dat door iemands lijf giert wanneer men verliefd is en dat geluksgevoel geeft.
Er zijn aanwijzigingen dat massage-therapie depressiviteit en angst/bezorgdheid kan verminderen.
Massage kan mentaal alerter maken. Dat is één van de redenen waarom werkgevers kiezen voor massage op het werk .

Alchemistische aromatherapie

Tijdens de massage maken we gebruik van 100% zuivere essentiële oliën van Alqvimia. Deze oliën zijn goed voor de verzorging van lichaam, geest en huid. Zij ondersteunen de natuurlijke afweer en verbeteren het gevoelsleven. De plantaardige oliën van Alqvimia zijn van de eerste koude persing en bevatten nog alle vitaminen en andere belangrijke stoffen die de natuur heeft gecreëerd.

Voetzonemassage

Niet de klacht of symptomen worden behandeld, maar de patiënt als geheel.
Talrijke gebieden van de voet staan op een bijzondere wijze, reflexmatig in verband met specifieke lichaamsdelen en organen.
De reflexzones worden met duim en vingers bewerkt. Het zelfherstellend vermogen wordt aangesproken en gestimuleerd
Veel mensen reageren verbaasd of sceptisch op het masseren van hun voeten. Vooral als stoornissen die op geen enkele manier in verband lijken te staan met hun voeten, vanuit de voet behandeld worden.
Maar het “pijnlijk-weldadige” gevoel tijdens de reflexzonemassage van de voet, waar het hele lichaam voelbaar in wordt betrokken, en de therapeutische werking ervan hebben bij velen vaak al snel als resultaat dat zij er anders over gaan denken.
Het is van belang voor de behandelaar de afwijkende zones aan de voet te beoordelen. Deze worden geconstateerd door zichtbare, door voelbare of door pijnlijke reacties van de cliënt. Dit is slechts een aanwijzing voor een zonebelasting en niet een duidelijke aanwijzing voor een aandoening van het orgaan.

Zo bevinden zich:
• De organen van de rechterlichaamshelft in de rechtervoet; de organen van de linkerlichaamshelft in de linkervoet

Voetreflexzone therapie is geschikt voor : vanaf baby  tot een leeftijd van 110 jaar en werkt tevens PREVENTIEF.
Volwassen vrouwen en mannen ervaren een behandeling meestal als zeer weldadig.

CONTRA-INDICATIES:
Zoals iedere andere therapie kent ook de voetreflexzone-therapie haar grenzen. Contra-indicaties zijn:
• Infectieziekten en ziekten met hoge koorts
• Acute ontstekingen van het ader- en lymfstelsel
• Operatief beter aan te pakken klachten
• Over grote delen van de voet voetschimmel

COMBINATIEMOGELIJKHEDEN:

Voetreflexzonemassage is een natuurlijke behandelwijze. Ze kan daarom indien nodig het beste met een andere natuurgeneeskundige behandelmethode worden gecombineerd. Maar de behandelingen moeten wel op elkaar worden afgestemd. Het is niet goed om therapeutische prikkels te dicht op elkaar te laten volgen.

HET AANTAL BEHANDELINGEN:
Zolang als de behandelingen nog leiden tot positieve reacties, is doorgaan met de therapie zinvol. Dat geldt ook als het doorsnee aantal van 10 à 12 behandelingen, van bij voorkeur 2 keer per week, wordt overschreden.
De duur van de behandeling is in de eerste plaats afhankelijk van het reactievermogen, de vitaliteit, de leeftijd en de leefwijze van de cliënt.

Segmentale massage

Omstreeks 1900 ontdekte de Engelse neuroloog Dr.H.Head dat er in het menselijk lichaam bij ziekte vaak interactie ontstaat tussen de inwendige organen en specifieke huidzones die kenmerkend zijn voor het betreffende orgaan. Bij afwijkingen aan een orgaan bleek dat er ook vaak afwijkingen in de huid ontstaan. Het blijkt dat er in het menselijk lichaam samenhangende structuren bestaan die zijn samengesteld uit een ruggenmergsegment, eenruggenmergzenuw, een inwendig orgaan, één of meer spieren, één of meer botten en een huidzone. Deze samenhangende structuur wordt metameer genoemd. Een kenmerk van een metameer is dat de verschillende onderdelen elkaar kunnen beïnvloeden. De verbindingen tussen de verschillende onderdelen van een metameer worden segmentale relaties genoemd. Een segment is dat deel van het ruggenmerg waar de verbindende ruggenmergzenuw ontspringt.

Storingen in inwendige organen en functies daarvan kunnen zich in de huid manifesteren door overgevoeligheid van de overeenkomende huidzone. Verkleving en intrekkingen zijn in dit verband ook bekende symptomen. In een spier of spiergroep kan de storing zich uiten door een langdurige contractie (samentrekking) , waardoor in die spier soms een pijnlijke plek ontstaat.
Deze symptomen hoeven echter niet altijd te wijzen op een orgaanafwijking. Als door spanning of stress in hetzenuwstelsel chronische overbelasting ontstaat, kan het functioneren van spieren en organen gestoord worden. Deze worden ook aangestuurd door het zenuwstelsel. Door overbelasting is het zenuwstelsel niet meer in staat de juiste keuzes te maken.
De oorzaak van het symptoom ligt dan niet in een orgaan of spier maar bijvoorbeeld in een slechte arbeid-rust-verhouding of psychosociale problemen.
Organen liggen min of meer links of rechts in het lichaam. Dit komt ook in de reflexzones tot uitdrukking. Organen die links in het lichaam liggen hebben de reflexzones ook links op het lichaam. Hetzelfde geldt voor de rechterkant. Enkele voorbeelden volgen :
RECHTS          LINKS
Schildklier        Schildklier
Slokdarm          Slokdarm

Lever
Galblaas
Maag
Milt

DIAGNOSE
Cliënten die niet zijn gezien door de huisarts worden in principe niet in behandeling genomen. Vooral bij klachten aan organen in de borst- en buikholte mag ik niet beoordelen of de cliënt niet op andere wijze dan met massagetherapie behandeld dient te worden.
Een arts stelt vast dat massagetherapie toegepast kan worden.
Massage heeft een brede werking en stopt of dempt storende impulsen.
Daardoor krijgt het zelfhelend vermogen van het lichaam de gelegenheid zelf de boel op orde te brengen.
Het systeem heeft een hele sterke drang om gezond te willen functioneren.
Een behandeling met de juiste prikkels verstoord het valse evenwicht, waarna een beter of een juist evenwicht ontstaat.

DE BEHANDELING
Het effect van een behandeling bestaat uit 3 elementen.
De 3 elementen zijn :

ASPECIFIEK
De behandeling wordt zo uitgevoerd, dat de cliënt tijd en gelegenheid krijgt zich te ontspannen. Dit is een voorwaarde voor een goede behandeling.
Door deze wijze wordt het zelfhelend vermogen van het lichaam geactiveerd.

SPECIFIEK
Dat massagetherapie helend werkt, is een feit. Dat tengevolge van massage spieren zich ontspannen, de huid beter wordt doorbloed en de stofwisseling in het behandelde weefsel wordt verbeterd, is door onderzoek gebleken.
Het is daarom van belang dat ondanks het belang van het aspecifieke effect van de massage zo goed mogelijk wordt ingewerkt op de symptomen.

CONSENSUEEL
Soms is het niet mogelijk een klacht plaatselijk te behandelen. Bijvoorbeeld een been in het gips, een verbonden verstuikte enkel, een open wond etc.
Massagetherapie werkt in deze gevallen heel erg goed. Een heel goed alternatief is dan om het contralaterale lichaamsdeel te behandelen. Bijvoorbeeld : het linker been zit in het gips,dan het rechter been behandelen, zo ook met een verbonden verstuikt enkel, dan het andere enkel behandelen.
De prikkels die worden gegeven komen via het centraal zenuwstelsel ook terecht in de overéénkomende gebieden op de andere zijde.