Contact gegevens

Hillie van Akker Health & Travel
Raadhuisweg 2
9251 GH Burgum (Fr.)
E-mail: info@hillievanakker.nl
Mob: 06 – 30911952

Geregistreerd bij beroepsorganisatie BATC onder nr. BR-02259
AGB zorgverlenerscode: 90101269
AGB praktijkcode:           90060824

BATC onderhoudt de contacten met zorgverzekeraars, waardoor het merendeel
van de zorgverzekeraars de BATC consulten gedeeltelijk of geheel vergoed.
Zie de zorgverzekeraarslijst op www.batc.nl