DRAINAGE – nr. 3 van de vijf natuurgerichte principes

Als de prikkeloverdracht goed functioneert, is het belangrijk te kijken naar de drainage in het lichaam. In deze hectische maatschappij wordt niet
alleen het lichaam, maar ook de geest regelmatig belast met gifstoffen in stoffelijke of geestelijke vorm. Zo zijn bijvoorbeeld slechte stoffen in voeding
een vorm van stoffelijk vergif en is stress een vorm van geestelijk vergif.
Doordat het lichaam hier dagelijks mee wordt verontreinigd moet het lichaam gedraineerd om deze gifstoffen af te kunnen voeren.
Veel water drinken is hier een eenvoudig voorbeeld van. Als het draineren om welke reden dan ook niet gebeurt, kan het lichaam geen voedingsstoffen
meer opnemen en ook geen emotionele ballast meer verwerken waardoor het genezingsproces wordt vertraagd. Het is daarom van belang dat het
lichaam regelmatig geholpen wordt met het reinigen van afvalstoffen.