ENERGIE – nr. 1 van de vijf natuurgerichte principes

Alles in en om ons heen bestaat uit energie. Zo is er grofstoffelijke energie die zich bevindt in materie, zoals bijvoorbeeld het lichaam.
Daarnaast is er ook  fijnstoffelijke energie die zich bevindt in alles wat “niet zichtbaar” is, denk bijvoorbeeld aan de “lege ruimte” om ons heen,
chakra’s en het auraveld.
Doordat alles in en om ons heen uit energie bestaat, wordt het wereldwijd gezien als de basis van het functioneren van het menselijk lichaam.
Als er in een lichaam een tekort aan energie is of als de energiestroom (gedeeltelijk) is afgesloten, ontvangt het zenuwstelsel onvoldoende
informatie waardoor delen van het lichaam ontregeld kunnen raken. Het heeft daarom prioriteit om het tekort aan energie aan te vullen en
eventueel de geblokkeerde energie weer in beweging te brengen, zodat het energieniveau weer in balans is. Zonder energie kunnen de overige
vier principes (prikkeloverdracht, drainage, voeding en psyche) niet functioneren en kan er geen genezing plaatsvinden.