De vijf natuurgerichte principes

Variaties op de vijf natuurgerichte principes worden van oudsher al over de hele wereld gebruikt, maar in Nederland is de huidige vorm van de
vijf natuurgerichte principes pas enkele jaren geleden door beroepsvereniging BATC geïntroduceerd. Hierdoor werk ik volgens vijf natuurgerichte principes, te weten: energie, prikkeloverdracht, drainage, voeding en psyche.

Deze werkwijze zorgt ervoor dat een cliënt op een holistische wijze wordt benaderd, hetgeen concreet betekent dat alle aspecten van het
lichaam worden meegenomen in de analyse en er afhankelijk van de situatie verschillende methodes kunnen worden gehanteerd om iemand
te helpen. Voor alle principes geldt een prioriteitsrangschikking.